Terapia kwiatowa dr. Bacha

Terapia kwiatowa dr. Bacha

Foto z www.garnek.pl

Dr Edward Bach (1886- 1936) pod wpływem Hahnemanna i Paracelsusa stworzył pierwsze leki pochodzące z kwiatów. Jego autorstwa jest 38 esencji kwiatowych podzielonych na siedem kategorii związanych z najważniejszymi pozytywnymi cechami zaobserwowanymi u ludzi.
Zaliczył do nich:
· zdolność zaufania samemu sobie
· umiejętnośc przewodzenia i inspirowania innych
· umiejętność życia i uczenia się z każdej chwili
· zdolność kochania i służenia innym
· zdolność wpływania na własne przeznaczenie
· umiejętność przeciwstawiania wiary i odwagi lękom.
Stworzone przez Bacha esencje pomogły milionom chorych odzyskać ich wyjątkowe, pozytywne potencjały. Jego spuścizna to dogłębna aczkolwiek prosta, metoda połączenia pacjenta ze źródłem leczniczym znajdującym się w nim samym.

Sposób działania terapii kwiatowej dr. Bacha

Życzeniem dr. Edwarda Bacha było uczynić terapię kwiatową dostępną dla wszystkich ludzi, jak to się mówi jako „duchową apteczkę domową”, zapobiegającą chorobom.
Nasze życie pozostaje pod wpływm bardzo wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych, wiele bodźców zakłóca naszą wewnętrzną równowagę. Nie tylko osoby dorosłe mogą być dotknięte wpływem negatywnych czynników zewnętrznych i reagować chorobowymi zmianami psychosomatycznymi (jak choroby żołądka, serca, krążenia, skóry – bez przyczyn organicznych). Także dzieci cierpią w związku z napięciem wywołanym wysokim poziom intensywności pracy w szkole, w czasie kryzysów rodzinnych ( bezrobocie, rozwód, alkoholizm rodziców itp.) lub przez nadmierne oczekiwania życiowe wynikające z kontaktu z telewizją, komputerem i innymi mediami ich zachowania stają dziwaczne, zaburzone, aż do zachorowań somatycznych i duchowych.

Terapia kwiatowa dr. Bacha działa przez jej energetyczne wibracje jako katalizator między płaszczyznami cielesną, umysłową i duchową. Pomagają one przywrócić z powrotem wewnętrzną równowagę, usunąć blokady energetyczne i choroby. Dr Bach mówił o „negatywnych nastrojach”, których nie pokonuje przez kwiaty, lecz łagodzi i harmonizuje. Terapia ta wspomaga siły wewnętrzne organizmu pacjenta zwalczające chorobę działając kompleksowo, podobnie jak homeopatia, więc na duszę, umysł i ciało.

Esencje kwiatowe wg dr. Bacha

Esencja kwiatowa jest ulotną energią kwiatu, jego unikalnym wyrazem tworzonym przez cztery elementy natury: ziemię, powietrze, ogień i wodę, z udziałem ważnego piątego elementu – ducha. Ten piąty element może zostać wzmocniony dzięki wrażliwości człowieka na obfitość natury. Należy zatem zbierać kwiaty rosnące dziko w dużych skupiskach.
Dziko rosnące rośliny, przerabia się za oryginalny środek wg receptur i metod opracowanych przez dr. Bacha, zbierając je jeszcze dzisiaj w miejscach, które on opisał w swoich publikacjach. Esencje kwiatowe wytwarza się w oparciu o instrukcje dr. Bacha, przy czym starać się trzeba o używanie możliwie czystych substancji podstawowych. Kwiatostan zrywany powinien być w słoneczny, bezchmurny dzień rano przed godziną dziewiątą i złożony do naczynia ze z świeżą wodą źródlaną. Uzyskany ekstrakt kwiatowy jest konserwowany równą ilością koniaku lub brendy, ten zaś podlega później rozcieńczeniu w stosunku 1 do 240. Tak rozcieńczona substancja zamknięta w butelce z ciemnego szkła (tzw. stockbottle) stanowi podstawę dla kuracji bachowskiej. W trakcie leczenia zażywa się każdorazowo trzy krople substancji podstawowej rozcieńczone w połowie szklanki wody.

Przeciwwskazania:

Żadnych przeciwwskazań nie znaleziono w pismach dr. Bacha. Autor i twórca metody reprezentował opinię, że jego esencje kwiatowe przeznaczone są dla wszystkich ludzi, którzy utracili swoją duchową równowagę.
Dla następującej grupy osób powinny naszym zdaniem wystąpić ograniczenia w kuracji:
· W żadnym wypadku kuracji nie można poddawać osób uzależnionych od alkoholu (zwłaszcza tzw. zaleczonych alkoholików), ponieważ preparaty używane w terapii dr. Bacha zawierają alkohol. Dawka alkoholu jest wprawdzie minimalna, jednak powrót do nałogu nie jest wykluczony.
· W przypadku chorób wątroby i całkowitej zrezygnacji ze stosowania alkoholu, konieczna jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem prowadzącym. Istotne jest wyraźne poinformowanie lekarza o zawartości alkoholu w bachowskich esencjach kwiatowych. W takiej sytuacji można przyjmować preparaty jedynie za zgodą lekarza.
· W przypadku stosowania u dzieci należy zrezygnować z alkoholu jako podłoża dla esencji i przygotować ją na bazie octu owocowego.