Czakra piąta – Vishuddha

czakra Vishuddha

Foto z www.mysticyogini.wordpress.com

Czakra gardłowa
(ang. Throat Chakra; niem. Kehlkopf-, Hals- und Kommunikationschakra, sanskryt Vishuddha)
twórczość
Vishuddi = czystość

Czakra Vishuddha jest ośrodkiem elementów eterycznych. Ta czakra rządzi porozumiewaniem się i kreatywnością umysłową. Zachowana równowaga umożliwia łatwe i skuteczne komunikowanie się z innymi osobami zarówno słownie jak i w formie pisemnej. Umożliwiamy w ten sposób wyrażanie konstruktywnych emocji, a także gniewu i niezadowolenia. Pozytywne cechy osobowości dla zrównoważonej czakry Vishuddha to: zdolność twórczego wyrażenia w mowie i piśmie, integracja, pokój, prawda, wiedza, mądrość, lojalność, uczciwość, solidność, łagodność, dobroć.
Blokada tej czakry powoduje duże utrudnienia w porozumiewaniu się, a w wielu wypadkach wręcz uniemożliwia komunikację werbalną z otoczeniem.

Nadczynność tej czakry jest przyczyną tak niekorzystnych cech jak: arogancja, nadmierny intelektualizm, gadulstwo, dogmatyzm, sarkazm i lekceważenie innych, narkomania, skłonność do używek. Z doświadczeń i obserwacji wynika, że blokady piątej czakry występują częściej niż innych czakr. Występuje to przede wszystkim w sytuacjach braku umiaru w jedzeniu i piciu. Przesada ta skutkuje najczęściej niedomaganiem układu oddechowego, a także chorobami zębów i dziąseł oraz fragmentów układu pokarmowego.

Położenie: w podstawie gardła, w dolnym końcu szyi.
Kolor: niebieskiego nieba – żywioł eter.
Częstotliwość: 392 Hz
Dźwięk: G#
Kamienie:

topaz niebieski – w stanie naturalnym jest świetliście zielono niebieski (bardziej niebieski niż akwamaryn). Różni się od niebieskiego topazu używanego w biżuterii, który jest sztucznie rozświetlany i nie ma zastosowania dla celów terapeutycznych. Najważniejszą właściwością niebieskiego topazu jest możliwość równoważenia energii, w medytacjach posiada zdolność zarówno uciszania jak i pobudzania. Posiada pewną uniwersalność, z jednakową siłą może nas wspomóc umieszczony zarówno na sercu, gardle jak i na trzecim oku. Szczególnie wartościowe jest połączenie kwarcu na czakrze serca i niebieskiego topazu na czakrze gardłowej z diamentem herkimer pośrodku.
akwamaryn – po łacinie, akwamaryn oznacza „morską wodę”, a rzymscy marynarze podobno wierzyli, iż mógł ich ochronić od utonięcia na dodatek rybakom zapewnić dobry połów ryb. Kamień ten jest członkiem niebiesko – zielonych minerałów, do których neleżą niebieski topaz, turkus i chryzokola. Te kamienie wiążą się z centrum gardła, które rządzi porozumiewaniem się, jak również oddychaniem, jedzeniem, piciem, powonieniem i słuchem. Zarówno fizycznie, umysłowo i metafizycznie gardło należy do jednego z ważniejszych oraz wrażliwszych centrów. Istnieje głębokie przekonanie, iż akwamaryn posiadł zdolność „zmiękczania” wypowiadanych przez nas słów. W medytacji z tym kamieniem pomocna jest wizualizacja powoli przemieszczających się fal morskich łagodnie omywających nadbrzeżne skały. Astrologicznie akwamaryn przypisany jest Rybom i przez nie symbolizowany.
turkus – w niektórych kulturach tradycyjnie uważany jako pomost miedzy ziemią i niebem. Turkus jest też kamieniem umysłowej klarowności i jasnej komunikacji. Kamień ten pomaga nam zrozumieć nasze potrzeby oraz umożliwia przekazanie naszych pragnień innym. Pomaga uporządkować hierarchicznie nasze potrzeby i pragnienia, ustalając pierwszeństwo dla tych najistotniejszych. Energia turkusu działa uciszająco i stabilizująco.

Funkcje:

rządzi mową, słuchem, komunikacją werbalną.

Zapachy: olejek z rumianku.
Choroby:

choroby gardła, choroby tarczycy, wole tarczycowe, bóle gardła, utrata głosu, astma, jak również choroby płuc i układu oddechowego, jelita grubego, skóry (łuszczyca), śluzówek, napadowe pocenie się, depresje.